Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai công tác nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch nông thôn

Ngày 10/12/2020, UBND huyện Tam Nông tổ chức triển khai công tác nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện.

Toàn huyện hiện có 39 trạm cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân ở nông thôn, Tỷ lệ số  người dân sử dụng nước hợp vệ sinh là hơn 96%. Hiện có 15 trạm cấp nước đạt các tiêu chuẩn quy định của bộ Y tế, có 21 trạm cấp nước bị nhiễm Sắt, Asen và Colifrom, nguyên nhân do nền địa chất tại các giếng khoan yếu, các giếng khoan đã khai thác nhiều năm nên bi xuống cấp; một số trạm cấp nước công suất không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân...

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các địa phương và chủ đầu tư trạm cấp nước quan tâm đảm bảo việc cấp nước sạch cho người dân sử dụng trong sinh hoạt, đề nghị các chủ đầu tư nâng cấp, lắp đặt hệ thống lọc để giảm nồng độ sắt và Asen về dưới mức quy chuẩn cho phép, đồng thời lãnh đạo huyện cũng triển khai lộ trình từ nay đến năm 2025 sẽ chuyển dần các trạm cấp nước khai thác nước ngầm sang lấy nước mặt để xử lý cung cấp cho người dân...

Thành Long