Xuất bản thông tin

null Tổng kết bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

Ngày 04-12-2020, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện năm 2020.

Năm 2020, huyện Tam Nông có 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện như: Nước mắm Cá linh nước dừa tươi, Khô cá lóc Tứ Quý, Bột ngũ cốc hạt sen, Sen trà, Dưa kiệu và Nước mắm Thành Công, Gạo huyết Rồng, Bột Gạo Lức, Khô trâu và khô Cá lóc đồng Phan Chao.

Năm 2021, huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với các chỉ tiêu như: Hỗ trợ ít nhất 02 cơ sở doanh nghiệp tiếp cận đề án khuyến công năm 2021, có ít nhất 10 sản phẩm tham gia cấp huyện, có ít nhất 05 sản phẩm tham gia cấp tỉnh, có ít nhất 02 sản phẩm tham gia cấp khu vực và Quốc gia.

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy chứng nhận cho 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.

                                                                                      Chí Cường