Xuất bản thông tin

null Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Ngày 04-12-2020, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng huyện Tam Nông tổ chức tổng kết cuộc thi lần 07 năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Cuộc thi lần thứ 07 năm 2020 có 29 trường học trong huyện tham gia với 113 sản phẩm thuộc các lĩnh vực giải trí, đời sống sinh hoạt, đồ dùng học tập. Trong đó có 12 sản phẩm đạt giải cấp huyện và 03 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, huyện có tổng cộng 668 sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực trên, trong đó 116 sản phẩm đạt giải cấp huyện và 10 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các sản phẩm đạt giải cuộc thi lần thứ 07 và UBND huyện Tam Nông đã trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động và tham gia cuộc thi năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

                                                                                     Chí Cường