Xuất bản thông tin

null Tập đoàn lộc trời liên kết sản xuất và tiêu thụ 900ha lúa trong vụ đông xuân 2020-2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập đoàn lộc trời liên kết sản xuất và tiêu thụ 900ha lúa trong vụ đông xuân 2020-2021

Ngày 04/12/2020 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông, lãnh đạo UBND xã và các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã có buổi làm việc với Tập đoàn Lộc Trời về việc thực hiện liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp và liên kết tiêu thụ lúa trong vụ Đông Xuân 2020-2021

Trong vụ Đông Xuân 2020-2021 Tập đoàn Lộc Trời và các hợp tác xã trên địa bàn huyện Tam Nông đã đăng ký liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp và liên kết tiêu thụ lúa với diện tích hơn 900ha với phương thức liên kết là Tập đoàn Lộc Trời sẽ chuyển giao toàn bộ lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đồng thời công ty sẽ đảm nhận thực hiện toàn bộ khâu phun thuốc bằng máy bay không người lái, bón phân, cuối vụ khi thu hoạch Tập đoàn Lộc Trời sẽ thu mua lúa với giá cao hơn giá thị trường 50 đồng/kg, riêng giống lúa Jasmine 85 khi lúa chín tập đoàn sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm nếu đạt tiêu chuẩn sẽ mua cao hơn 200 đến 300 đồng/kg, Tập đoàn sẽ chốt giá trước khi thu hoạch từ 10 đến 15 ngày và thanh toán tiền thông qua hợp tác xã ngay khi cân lúa…

Tại buổi làm việc, các hợp tác xã đã thống nhất với các điều kiện mà tập đoàn Lộc Trời đưa ra, đồng thời đề nghị Tập đoàn Lộc Trời nghiêm cứu giảm giá lúa giống và các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, đề nghị tập đoàn chủ động phương tiện vận chuyển khi nông dân thu hoạch rộ và có kế hoạch bố trí lịch thu hoạch cho phù hợp ở từng hợp tác xã …

Thành Long