Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền an toàn giao thông trong tôn giáo

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền an toàn giao thông trong tôn giáo

Ngày 03-12-2020, UBMTTQVN huyện phối hợp với Công an huyện Tam Nông tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo xã An Hòa.

Tại đây, Sau khi xem các video clip tuyên truyền phòng chống đua xe trái phép, các lỗi thường gặp khi tham gia giao thông. Công an huyện đã tuyên truyền đến các tín đồ nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nhắc nhỡ các tín đồ Nữ không nên mang nhiều nữ trang khi tham gia giao thông để tránh bị cướp giật. Đồng thời tuyên truyền về tác hại của ma túy để các tín đồ vận động con em mình và nhân dân tránh xa tệ nạn này và chung tay phòng chống hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các tín đồ còn được phổ biến về thẻ căn cước công dân có gắn chíp.

Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tín đồ PGHH về đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Hoạt động tuyên truyền sẽ tiếp tục được tổ chức cho các tôn giáo ở các xã Phú Đức, Phú Thọ và Phú Cường.

                                                                                  Chí Cường