Xuất bản thông tin

null Tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên

Ngày 01 và 02/12/2020, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã chia làm 2 cụm tổ chức tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật lực lượng Dự bị động viên cho trên 250 cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành huyện, các xã-thị trấn và các Trưởng khóm-ấp… trong huyện.

Người dự tập huấn được bồi dưỡng, trang bị những nội dung cơ bản của Luật Dân quân Tự vệ và Luật lực lượng Dự bị động viên cùng các chuyên đề của 6 Nghị định quy định của Chính phủ liên quan đến 2 văn bản Luật trên…

Mục đích của tập huấn là nhằm tuyên truyền pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện và để cán bộ, công chức, viên chức quán triệt, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật ban hành.

Trần Trọng Trung