Xuất bản thông tin

null Bàn giao 02 căn nhà đại đoàn kết

Chi tiết bài viết Tin tức

Bàn giao 02 căn nhà đại đoàn kết

Ngày 30-11-2020, UBMTTQVN huyện Tam Nông tổ chức bàn giao 02 căn nhà Đại Đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ nghèo ở xã Hòa Bình và Phú Thành A - huyện Tam Nông

 

Mỗi căn có diện tích  60m2 và đảm bảo xây dựng 03 cứng theo quy định, trị giá mỗi căn từ 70 – 100 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Tổng giá trị hỗ trợ các căn nhà là 100 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay UBMTTQVN huyện đã tổ chức bàn giao 12 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn trong huyện.

Chí Cường