Xuất bản thông tin

null Có 91 lao động xuất cảnh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,49%, hộ cận nghèo chiếm 9,11%

Chi tiết bài viết Tin tức

Có 91 lao động xuất cảnh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,49%, hộ cận nghèo chiếm 9,11%

 Ngày 28/11/2020, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện và ông Nguyễn Văn Bèo – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường đã trả lời 13 câu hỏi của thính giả điện thoại đến chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng FM Đài Truyển thanh huyện trong 60 phút. Nội dung chính chủ đề “hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và công tác giảm nghèo bền vững”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Tam Nông đã đưa 91 lao động xuất cảnh và 81 lao động đang học định hướng. Trong năm 2021, huyện Tam Nông sẽ tập trung đưa lao động vào các thị trường có thu nhập cao, có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Đồng Tháp như: Nhật Bản, Đài Loan… góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đến thời điểm này, toàn huyện Tam Nông có 1.071 hộ nghèo, chiếm 3,49% so với số hộ trong huyện và 2.795 hộ cận nghèo, chiếm 9,11%.

Về chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900.000đồng trở xuống, khu vực nông thôn từ 700.000đồng trở xuống; hộ cận nghèo khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 900.000đ - 1.300.000đ, khu vực nông thôn từ trên 700.000đ - 1 triệu đồng; hộ có mức sống trung bình khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 1.300.000đ - 1.950.000đ, khu vực nông thôn từ trên 1 triệu đồng đến 1.500.000đ...

Trần Trọng Trung