Xuất bản thông tin

null Xã Phú Hiệp tổ chức hội thi cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Phú Hiệp tổ chức hội thi cải cách hành chính

Ngày 27-12-2020, UBND xã Phú Hiệp - huyện Tam Nông tổ chức hội thi cán bộ, công chức tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính xã Phú Hiệp lần thứ I năm 2020. Tham gia hội thi có 05 đội là cán bộ, công chức trong xã. Đây là địa phương đầu tiên trong huyện Tam Nông tổ chức hội thi này.

Tại đây, các đội đã trải qua ba vòng thi: Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thuyết trình mô hình, sáng kiến, cách làm hay về công tác CCHC và xử lý tình huống. Nội dung liên quan đến các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định của tỉnh và văn bản của huyện về cải cách hành chính; Luật Cán bộ, công chức, luật viên chức, luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc.

Thông qua hội thi đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong xã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý công việc chuyên môn tại công sở. Đồng thời, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn để cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện.

Chí Cường