Xuất bản thông tin

null Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổng kết đề án đoàn TNCSHCM tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổng kết đề án đoàn TNCSHCM tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2020

Ngày 24/11/2020, tại huyện Tam Nông, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị tổng kết kết quả triển khai thực hiện "Đề án Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014 - 2020 v tọa đàm về quy trình hồ sơ thủ tục đăng ký công nhận OCOP, hướng dẫn nâng cao sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Theo đánh giá trong 6 năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã triển khai thực hiện 532 công trình thanh niên cấp huyện, trên 2.300 công trình phần việc cấp cơ sở, với tổng giá trị làm lợi hơn 260 tỷ đồng; vận động xây tặng 479 căn nhà nhân ái, xây mới và tu sửa 327 cầu be tông nông thôn, làm mới và sửa chữa 238km đường giao thông, thực hiện 798km công trình thắp sáng đường quê và 12 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp an ninh... với tổng kinh phí cả trăm tỷ đồng.

 Bên cạnh, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn và xây dựng Đoàn, Hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh... Từ đó, đã góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện được 1 huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 3 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 78/117 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới…

Dịp này, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã khen thưởng cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án trên và Tuyên dương 11 thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

.Trần Trọng Trung.