Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước, Chỉ số B1 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước, Chỉ số B1 năm 2020

Ngày 18 tháng 11 năm 2020 Phòng Tư pháp tổ chức lớp tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước, Chỉ số B1 năm 2020 cho công chức, viên chức thực hiện nghiệp vụ biên tập, soạn thảo văn bản các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân; công chức Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách pháp chế ) và Văn phòng - Thống kê (phụ trách văn thư, lưu trữ) các xã, thị trấn; Tổng số có hơn 50 lượt người tham dự.

Tại buổi tập huấn Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Tư pháp được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền chủ trì. Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức, diễn giả và toàn thể học viên, lớp tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước, Chỉ số B1 năm 2020 đã đạt được mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch đề ra, từ đó tạo điều kiện để các học viên được nâng cao kỹ năng, nắm vững các quy định về nghiệp vụ, cập nhật các văn bản pháp luật mới, để làm tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động để nâng cao kỹ năng kiến thức thuộc lĩnh vực mình quản lý và thực hiện. Tài liệu tập huấn được chuyển đến các đơn vị, địa phương trên Email./.                                                                                                                     

                                                                                                                       Thùy Nga