Xuất bản thông tin

null Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với VQG Tràm Chim về kết quả công tác năm 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với VQG Tràm Chim về kết quả công tác năm 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025

Ngày 19/11/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cùng các sở ngành tỉnh và huyện Tam Nông đã có buổi làm việc với VQG Tràm Chim về kết quả thực hiện công tác năm 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo, trong năm 2020 VQG Tràm Chim đã thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Vườn đã thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, năm 2020 VQG Tràm Chim không xảy ra cháy rừng, công tác bảo tồn đa dạng sinh học cũng được quan tâm thực hiện, trong năm 2020 VQG ghi nhận 8 loài chim quý hiếm, 78 loài thông thường; Vườn đang triển khai thi công các  dự án hạ tầng phát triển du lịch sinh thái, dự án trại thực nghiệm, dự án bảo tồn và phát triển sinh vật với tổng kinh phí 22 tỷ đồng… Định hướng giai đoạn 2021-2025 VQG Tràm Chim tập trung thực hiện công tác bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền vững, triển khai thực hiện đề án kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm nhập giai đoạn 2021-2025, tổ chức kiểm soát chăn thả gia súc theo kế hoạch...

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu  VQG Tràm Chim phối hợp với các sở ngành tỉnh nghiên cứu hoàn chỉnh đề án quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch VQG Tràm Chim là khu du lịch trọng điểm Quốc gia, VQG Tram Chim đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu và triển khai dự án nhân giống và bảo tồn sếu đầu đỏ và hoa hoàng đầu ấn tại VQG Tràm Chim; có phương án đánh giá công tác bảo tồn và phát triển cộng đồng tại các xã vừng đệm; VQG Tràm Chim phối hợp với huyện Tam Nông tổ chức phòng chống xâm nhập trái phép và nâng cao sinh kế cho người dân tại các xã vùng đệm…

Thành Long