Xuất bản thông tin

null Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 19/11/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp (đơn vị huyện Tam Nông) đã tổ chức cuộc họp thảo luận, đóp góp văn kiện trình tại kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp, khóa IX. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp dự cuộc họp

Đã có nhiều ý kiến của đại biểu đóng góp về việc tái đàn sau dịch tả heo Châu Phi nên mở rộng phát triển đàn heo giống ở địa phương; khuyến khích được vay vốn để phát triển nguồn cây, con giống phục vụ sản xuất, chăn nuôi; bổ sung đối tượng lao động học định hướng tại Công ty không thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tham gia làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng được hưởng chính sách vay vốn theo quy định; nâng các chỉ tiêu, trong đó, có chỉ tiêu tỷ lệ giảm nghèo năm đầu tiên lên cao hơn bình quân hằng năm trong kế hoạch 5 năm tới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương... Bên cạnh đó, các đại biểu còn đóng góp về tình hình phục vụ  nước sạch dân sinh; về hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND tỉnh; quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tam Nông đã ghi nhận những kiến nghị trên và sẽ tổng hợp văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp, khóa IX tới.

Trần Trọng Trung