Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

Ngày 19/11/2020, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm cho 160 cán bộ lãnh đạo các ban, ngành huyện, UBND các xã thị trấn và các điều tra viên trong huyện.

Theo đó, hộ nghèo khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900.000đồng trở xuống, khu vực nông thôn từ 700.000đồng trở xuống; hộ cận nghèo khu vực thành, thị có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 900.000đ - 1.300.000đ, khu vực nông thôn từ trên 700.000đ - 1 triệu đồng; hộ có mức sống trung bình khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 1.300.000đ - 1.950.000đ, khu vực nông thôn từ trên 1 triệu đồng đến 1.500.000đ... Thời gian tổ chức điều tra, rà soát định kỳ hằng năm từ ngày 01/9 đến ngày 31/12 theo các mẫu biểu đã được in sẵn.

Mục đích tập huấn là nhằm đánh giá, phân tích biến động, xác định tình hình diễn biến về hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn huyện. Được biết, đến thời điểm này, toàn huyện có 1.071 hộ nghèo, chiếm 3,49% so với số hộ trong huyện và 2.795 hộ cận nghèo, chiếm 9,11%.

Trần Trọng Trung.