Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác BHXH tỉnh Đồng Tháp làm việc với UBND huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác BHXH tỉnh Đồng Tháp làm việc với UBND huyện

       Ngày 17/11/2020, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cùng lãnh đạo các ngành liên quan huyện đã tiếp và làm việc với đoàn công tác BHXH tỉnh Đồng Tháp do bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 10/2020, toàn huyện có 154 đơn vị tham gia BHXH bắt buộc, với 6.185 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt gần 90% kế hoạch tỉnh giao; 868 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt trên 71% và 86.712 người tham gia BHYT, đạt trên 92%. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên 86% dân số toàn huyện. Qua đó, BHXH huyện đã thu BHXH trên 56 tỷ đồng, BHYT hơn 55 tỷ đồng, đạt từ 65 đến trên 70% kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, tình hình nợ đọng còn ở mức cao, với trên 17 tỷ đồng, chiếm hơn 10% so với tổng số thu. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thực hiện tốt công tác phối hợp thu hồi nợ đọng kéo dài và thực hiện các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT theo kế hoạch giao; đề nghị BHXH tỉnh thực hiện thanh tra, hỗ trợ huyện thu nợ đối với các đơn vị nợ lớn, kéo dài nhiều tháng...

Bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh đã đánh giá cao việc nổ lực khắc phục khó khăn thực hiện đạt được một số chỉ tiêu tỉnh giao, ghi nhận những kiến nghị của huyện và yêu cầu địa phương tiếp tục phối hợp kiểm tra, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT... Rà soát phân loại đối tượng vận động tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục triển khai các biện pháp mở rộng đối tượng, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, tăng cường quyết liệt phát triển các nhóm đối tượng học sinh, người có mức sống trung bình và nhóm người tham gia theo hộ gia đình.

                              Trần Trọng Trung.