Xuất bản thông tin

null Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 14/11/2020, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông đã tổ chức phát sóng trực tiếp chuyên mục “đối thoại cùng nhân dân”, với chủ đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục”.

Qua 60 phút, chương trình đã tiếp nhận 16 cuộc gọi điện thoại của thính giả đặt câu hỏi với 2 diễn giả xung quanh chủ đề trên. Trả lời câu hỏi của thính giả về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thầy Trần Minh Thảo - Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Tràm Chim nêu lên 7 giải pháp chủ yếu của Trường là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đội ngũ công chức, viên chức, cha mẹ học sinh và học sinh; Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu kém; xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương trong nhà trường và công tác phối hợp, tác động của cộng đồng xã hội... Còn thầy Lê Thanh Long - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; nâng cao hơn nữa năng lực quản lý giáo dục các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra giáo dục-đào tạo và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo…

Trần Trọng Trung