Xuất bản thông tin

null Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020

Ngày 13-11-2020, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển ổn định, toàn huyện đã xuống giống lúa với tổng diện tích hơn 71.262 ha, năng suất đạt 62 tạ/ha, sản lượng đạt 441.943 tấn, tiếp tục thực hiện cánh đồng lớn với tổng diện tích là 55.541 ha; huyện đã thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: Mô hình giảm giá thành trong sản xuất áp dụng biện pháp bón vùi phân với tổng diện tích thực hiện là 2.864 ha, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ: thí điểm diện tích 105 ha, áp dụng  phương pháp phun thuốc bảo vệ thực vật bằng động cơ với tổng diện tích thực hiện được 14.000 ha, mô hình trồng cây đậu nành rau thực hiện được 12,9ha, mô hình sản xuất chuỗi giá trị từ lúa Huyết Rồng nhân rộng 18ha, mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo thực hiện thí điểm 1.000 m2, nuôi lươn thương phẩm với tổng quy mô là 3.218 bể... Bên cạnh đó, Diện tích chuyển đổi cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả là 430 ha, đạt 100% kế hoạch, chủ yếu trồng các loại cây như Xoài, Dừa, Sầu riêng, Mít... Trong công tác xây dựng NTM Xã đạt chuẩn NTM gồm 04 xã (Phú Cường, An Hòa, Hòa Bình, Phú Đức), 02 xã Phú Thọ, Tân Công Sính đã cơ bản hoàn thành hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn NTM năm 2020, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên ...Phương hướng năm 2021 huyện sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia mô hình sản xuất lúa giảm giá thành áp dụng quy trình bón vùi phân trước khi gieo sạ, đặc biệt là khuyến khích người dân áp dụng công nghệ cao sản xuất lúa; Khuyến khích doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân có đủ điều kiện thuê đất để tập trung sản xuất với quy mô lớn; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch, Dự án thuộc ngành  để thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện; Theo dõi và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; triển khai các chính sách trong nông nghiệp, chương trình OCOP và phối hợp tốt trong việc thực hiện các Dự án của Tỉnh, Trung ương trên địa bàn huyện...

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn trong thời gian tới tiếp tục duy trì tốt việc sản xuất lúa chất lượng, nhân rộng các mô hình phun thuốc bằng thiết bị bay, bón phân vùi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương; khuyến khích phát triển các sản phẩm chế biến, tăng giá trị trong thực hiện chương trình OCOP; nâng cao hoạt động các Hợp tác xã và hội quán trên địa bàn…

Chí Cường