Xuất bản thông tin

null Họp dân thống nhất vị trí lấy nước để xử lý nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Tràm Chim

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp dân thống nhất vị trí lấy nước để xử lý nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Tràm Chim

Ngày 12/11/2020, Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cùng các ngành chuyên môn huyện và công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp dân về việc thống nhất vị trí lấy nguồn nước để xử lý cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân tại thị trấn Tràm Chim.

Tại buổi làm việc lãnh đạo công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp và nhân dân tại thị trấn Tràm Chim đã đề xuất 3 vị trí lấy nguồn nước mặt để xử lý thành nước sạch sinh hoạt gồm: kênh Đồng Tiến đoạn gần cầu Tổng đài, kênh Đường Gạo gần trại cưa Thành Công và kênh Phú Hiệp đoạn gần cầu Bệnh viện. Qua buổi họp công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp chọn vị trí lấy nước tại kênh Đường Gạo gần trại cưa Thành Công còn đa số người dân thì chọn vị trí kênh Đồng Tiến gần cầu Tổng đài.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi họp: do hiện tại nước lũ đang rút nên nguồn nước tại 3 vị trí trên chưa ổn định, yêu cầu trong tháng 12, các ngành chuyên môn huyện sẽ lấy mẫu nước tại 3 vị trí trên để xét nghiệm, sau khi có kết quả xét nghiệm nếu vị trí lấy nguồn nước nào cho kết quả tốt nhất thì sẽ tiến hành thi công lấy nguồn nước tại vị trí đó để xử lý cung cấp cho người dân sử dụng đảm bảo chất lượng.

Thành Long