Xuất bản thông tin

null Phụ nữ triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Phụ nữ triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp

Ngày 11-11-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN huyện và lãnh đạo Hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện.

Tại đây, lãnh đạo Hội LHPN huyện đã triển khai kế hoạch của HLHPN huyện về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ sở, Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai tóm tắt một số nội dung trong hướng dẫn số 47 về công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở và quyết định số 5024 về ban hành quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam của Trung ương Hội LHPN Việt Nam…Đồng thời, hội nghị cũng triển khai kế hoạch của Hội LHPN huyện về việc tuyên truyền Đại hội Phụ nữ các cấp và trình bày dự thảo hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Phụ nữ các cấp trong huyện; triển khai kế hoạch định hướng hoạt động trọng tâm của Hội LHPN huyện năm 2021.

                                                                                    Chí Cường