Xuất bản thông tin

null Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ lúa, gạo

Chi tiết bài viết Tin tức

Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ lúa, gạo

Ngày 11/11/2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ lúa gạo... Đã có trên 150 cán bộ Nông nghiệp, Hợp tác xã, Hội quán và nông dân trong huyện tham dự.

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, nhà khoa học và nông dân cùng nhau trao đổi, chia sẻ những giải pháp liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa Doanh nghiệp và Hợp tác xã; con đường nâng cao giá trị gạo Việt Nam và thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam; nhu cầu liên kết tiêu thụ và chất lượng nông sản, quy trình sản xuất về loại giống, diện tích, kỹ thuật, giá mua, hình thức đầu tư, hình thức thanh toán, tiêu chuẩn sản phẩm... Hằng năm, huyện Tam Nông có 71.262 ha sản xuất lúa. Trong đó, có 9.618 ha được liên kết tiêu thụ lúa sản phẩm sau thu hoạch, chiếm 14% diện tích.

Qua tọa đàm, giúp nông dân có được những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm quý báu về sản xuất, xúc tiến thương mại, nắm vững chắc hơn thị trường lúa gạo để sản xuất và liên kết kết tiêu thụ sản phẩm được chất lượng, bền vững, phát huy hiệu quả cánh đồng lớn… góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình trên cùng diện tích sản xuất...

                   Trần Trọng Trung.