Xuất bản thông tin

null Chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp

Ngày 07/11/2020, Lãnh đạo Chi nhánh Agribank huyện Tam Nông, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã trả lời trực tiếp 15 câu hỏi của thính giả điện thoại đến chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng FM Đài Truyển thanh huyện xung quanh chủ đề “Chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp”

Thực hiện cho vay phát triển kinh tế và nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính Phủ như: tập trung cho vay vốn để đầu tư sản xuất lúa và các loại hoa màu phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương; cho vay chăn nuôi gia súc và thủy sản... Đến cuối tháng 10/2020, Chi nhánh Agribank huyện Tam Nông đã phát cho gần 8.000 hộ vay, với dư nợ gần 1.420 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh Agribank huyện còn thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản theo Quyết định 68 của Chính Phủ. Kết quả đã phát cho gần 100 hộ vay hơn 40 tỷ đồng. Khi thực hiện xin cấp chứng nhận VietGAP, GolbalGAP mức hỗ trợ bằng 50% nhưng không quá 60 triệu đồng/cơ sở. Đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong tỉnh. Năm 2019, huyện vận động các nông hộ cặp Quốc lộ, Tỉnh lộ trong huyện có diện tích vườn tạp lớn chuyển sang trồng cây ăn trái để có thu nhập và tạo cảnh quan môi trường thì được huyện hỗ trợ 50% cây giống cho các hộ đi đầu trong việc cải tạo vườn tạp…

Trần Trọng Trung.