Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật ở huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật ở huyện

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-HĐPHPBGDPL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tam Nông về Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020.

Phòng Tư pháp đã phối hợp với Công an huyện và UBND xã An Long tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm Xã An Long theo danh sách phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-BCĐ138, ngày 26/02/2020 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh Đồng Tháp phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa trong năm 2020, có hơn 50 lượt người tham dự.

          Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên pháp luật của phòng Tư pháp đã lựa chọn các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, sát thực chủ yếu về công tác phòng - chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Thông qua đó nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng - chống và đẩy lùi các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, báo cáo viên pháp luật của Công an huyện củng đã truyền đạt những kiến thức pháp luật cơ bản liên quan đến phòng, chống tội phạm hình sự, (trộm cắp, tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em...), tệ nạn xã hội; ma túy và tác hại của ma túy; Luật ATGT, những kiến thức về trật tự ATGT, những nguyên nhân thường xảy ra tai nạn, hệ lụy của tai nạn giao thông; cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm…

Tại buổi tuyên truyền đã nhận được sự hưởng ứng, phối hợp tích cực của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, kịp thời phổ biến những quy định mới của pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để cán bộ, công chức, viên chức quần chúng nhân dân biết, chấp hành và tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT và giữ vững cuộc sống bình yên tại địa bàn cơ sở./.                      

                                                                      Thùy Nga