Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin về thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin về thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong năm 2020

Ngày 23/10/2020, Ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã có buổi làm việc với phòng Văn hóa và Thông tin huyện về kết quả hoạt động ngành văn hóa thông tin từ đầu năm 2020 đến nay.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay hoạt động văn hóa thông trên địa bàn huyện từng bước nâng cao chất lượng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu qủa thiết thực. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa được quan tâm, công tác quản lý nhà nước về văn hoá thông tin tiếp tục duy trì và phát triển tốt, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường. Công tác thông tin, phát thanh, truyền thanh đổi mới về hình thức, có chất lượng tốt tuyên truyền phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phòng Văn hóa – Thông tin kiến nghị UBND huyện đầu tư hệ thống âm thanh, sân khấu để thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành, có cơ chế để Phòng văn hóa – thông tin tuyển dụng viên chức đúng theo quy định.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện - Trần Thanh Nam đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Văn hóa – Thông tin từ đầu năm đến nay, đề nghị Phòng tiếp tục thực hiện hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan ngành huyện và các xã-thị trấn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án du lịch trên địa bàn huyện tạo dựng hình ảnh địa phương… Riêng các kiến nghị của Phòng, UBND huyện sẽ xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Thành Long