Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong (cùi) quy mô cấp huyện tại huyện Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong (cùi) quy mô cấp huyện tại huyện Tam Nông

Ngày 16/10/2020, lãnh đạo Bệnh viên Da liễu thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viên Da liễu tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo các Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã dự tổng kết và kiểm tra công tác loại trừ bệnh bệnh phong quy mô cấp huyện tại huyện Tam Nông.

Nhờ tăng cường truyền thông kết hợp lồng ghép với khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân, khám bệnh cho người nghèo, người cao tuổi... nên bệnh phong trên địa bàn huyện Tam Nông đã được phát hiện, quản lý, chăm sóc và điều trị kịp thời. Toàn huyện hiện có 15 bệnh nhân phong tàn tật đang quản lý ở xã-thị trấn; hằng quý đều được kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm sóc tại nhà bệnh nhân. Từ năm 2017 đến nay, ở huyện Tam Nông tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc và phục hồi chức năng, được hòa nhập cộng đồng và không có phân biệt đối xử, kỳ thị; 100% bệnh nhân phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở…

Sau khi chia thành nhiều đoàn xuống kiểm tra thực tế tại 07 xã-thị trấn, ông Trần Văn Lườm - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra loại trừ bệnh phong tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác loại trừ bệnh bệnh phong của ngành Y tế huyện Tam Nông. Công bố kết quả kiểm tra, với 290/290 điểm công nhận hoàn thành xuất sắc loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại huyện Tam Nông, … Ông Trần Văn Lườm yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện công tác quản lý, phòng, chống bệnh phong ngày càng đi vào chiều sâu và duy trì thành quả đã đạt được bền vững trong những năm tiếp theo sau kiểm tra loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

Dịp này, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân của huyện Tam Nông đạt thành tích xuất sắc trong công tác loại trừ bệnh bệnh phong giai đoạn 2019 – 2020.

Trần Trọng Trung