Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 3 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 3 tháng cuối năm 2020

“Tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế của huyện - nhất là thực hiện nhiệm vụ vừa bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân - vừa đảm bảo hoạt động sản xuất;đồng thời, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2020, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2020; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…”.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông- Trần Thanh Nam tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm 2020 diễn ra vào chiều ngày 14/10/2020.

Theo đó, các ngành chức năng huyện và chính quyền các xã-thị trấn phải đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh trên địa bàn Huyện; thực hiện tốt Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP); theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn Huyện; điều hành sản xuất đúng theo lịch mùa vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021; Chuẩn bị đầu tư năm 2021 và giai đoạn trung hạn 2021 - 2025... Trước mắt, các ngành-các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát và chi hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo các gói hỗ trợ của Chính phủ bảo đảm chính xác, đầy đủ và không trùng lặp, chủ động phòng chống thiên tai đảm bảo thu hoạch ăn chắc vụ lúa Thu Đông và chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2021 đạt chỉ tiêu trên giao…                                               

  Trần Trọng Trung