Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2

Ngày 14-10-2020, Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng những tháng còn lại của năm.

Theo báo cáo, uớc 09 tháng đầu năm 2020 huyện đã thực hiện đạt và vượt 07/26 chỉ tiêu, 07 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên, 07 chỉ tiêu đạt trên 60% đến dưới 90% và 05 chỉ tiêu chưa tới kỳ đánh giá. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.202 tỷ đồng tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019, một số mô hình nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả như: Cánh đồng lớn, trồng Thanh Long ruột đỏ, trồng rau an toàn, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ, phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa bằng thiết bị bay, mô hình trồng đậu nành rau, nuôi Vịt rọ...Trong xây dựng NTM thì xã Phú Thọ và Tân Công Sính đã cơ bản hoàn thành hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng luôn được quan tâm, toàn huyện đã xuất cảnh được 73 lao động, đạt 130% kế hoạch của tỉnh và đạt 73% kế hoạch của huyện. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định...

Ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy các mô hình nông nghiệp hiệu quả, ổn định sản xuất; đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn Huyện, thực hiện tốt Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tập trung xây dựng các tiêu chí NTM, phấn đấu huyện đạt NTM…

                                                                                    Chí Cường