Xuất bản thông tin

null Hoàn thành xét duyệt công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoàn thành xét duyệt công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2021

Đến ngày 13/10/2020, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tam Nông đã hoàn thành công tác xét duyệt công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Theo thống kê, toàn huyện đã có 2.104 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021. Qua xét duyệt, đã có 1.116 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, 500 công dân được tạm hoãn theo điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự, 483 công dân được tạm hoãn với lý do khác và 5 công dân được miễn thực hiện Nghĩa vụ Quân sự.

Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo: thời gian tới, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã-thị trấn phải thực hiện tốt công tác điều động 100% công dân đã qua xét duyệt thực hiện khám sức khỏe đảm bảo chính xác và đánh giá chất lượng,  quản lý thực lực thanh niên đủ sức khỏe theo kết quả đã khám… tạo điều kiện thuật lợi trong việc tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021; vận động nhân dân và thanh niên đủ điều kiện chấp hành tốt luật Nghĩa vụ quân sự, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi trốn khám sức khỏe, chống lệnh gọi nhập ngũ…

Trần Trọng Trung.