Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện về xây dựng Nông thôn mới và phát triển đô thị

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện về xây dựng Nông thôn mới và phát triển đô thị

Ngày 08-10-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và Phát triển đô thị trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM: Phú Cường, An Hòa, Hòa Bình, Phú Đức. Riêng xã Phú Thọ và Tân Công Sính đã cơ bản hoàn thành hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Bên cạnh đó, toàn huyện có hạ tầng kinh tế xã hội với hệ thống đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa; có 332 trạm bơm; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn toàn huyện đạt trên 98%. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt 45,69 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,49%... Về tình hình phát triển đô thị, đối với xã An Long huyện đã có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thẩm định trình công nhận xã An Long đạt tiêu chí đô thị loại V. Còn thị trấn Tràm Chim chưa đủ điều kiện đề nghị công nhận đô thị loại IV do chưa đạt về quy mô dân số và quy mô diện tích đất.

Qua làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đề nghị huyện trong xây dựng NTM cần tập trung thực hiện các tiêu chí về giao thông, môi trường, y tế, thu nhập…Phát huy việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chú ý phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ. Huyện phải có tính toán xây dựng các công trình đô thị, hạ tầng gắn với dịch vụ du lịch và văn hóa địa phương, định hướng phát triển thêm nhiều đô thị loại V không phải là trung tâm…

Chí Cường