Xuất bản thông tin

null Đóng góp văn kiện Đại hội đảng các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Đóng góp văn kiện Đại hội đảng các cấp

Ngày 05/10/2020, tổ đại biểu số 6 đơn vị huyện Tam Nông tổ chức hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng tham dự.

Theo đó đa số đại biểu thống nhất với dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời các đại biểu đóng góp thêm 1 số ý kiến như: đề nghị đưa vào báo cáo chính trị về những thành tựu nổi bật của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời có dự báo khách quan về sự ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới; đề nghị tỉnh có kế hoạch và nguồn lực đầu tư theo lộ trình để đạt tỉ lệ đô thị hoá 40% trong phương hướng đến năm 2025; chỉ tiêu xử lý chất thải nguy hại đạt 100% là không khả thi, có đại biểu đề xuất đạt từ 80% trở lên; bổ sung phần đánh giá tình hình hoạt động của các Hợp tác xã và có chỉ tiêu, giải pháp phát triển Hợp tác xã trong nhiệm kỳ tới; đề nghị tỉnh có giải pháp phát triển du lịch tại VQG Tràm Chim trong liên kết với du lịch cộng đồng tại các xã vùng đệm VQG Tràm Chim, có giải pháp kéo giảm tệ nạn ma tuý và xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, mua bán ma tuý…

Những ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được tổng hợp gửi Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI để nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo văn kiện.

Thành Long