Xuất bản thông tin

null Triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 02/10/2020, Ban thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho cán bộ, đảng viên, giáo viên đang sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong huyện.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Đặng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025; yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên các Đảng bộ, chi bộ cơ sở... cần tập trung tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân... Trong quá trình tuyên truyền phải bám sát đề cương, nội dung chung, gắn việc triển khai Nghị quyết Huyện với Nghị quyết của cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên nội dung nghị quyết bằng nhiều giải pháp phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng để Nghị quyết thật sự thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và lan tỏa trong quần chúng nhân dân, có những giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn cuộc sống.

Trần Trọng Trung