Xuất bản thông tin

null Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 30/9/2020, Huyện đoàn Tam Nông tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt.

 Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chủ đề: “XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH, ĐƯA HUYỆN TAM NÔNG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG”.

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo; chính quyền năng động, phục vụ nhân dân; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị; phát triển đô thị gắn với du lịch - thương mại - dịch vụ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng chất lượng sống người dân.  

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết đã xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, chọn 03 đột phá chiến lược giai đoạn 2020-2025 đó là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đạo đức, có khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân; lực lượng lao động nông nghiệp mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, chế biến, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển; Phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, du lịch. Chú trọng kêu gọi đầu tư hạ tầng công nghiệp chế biến nông sản; khu đô thị mới tại thị trấn Tràm Chim và xã An Long; tham gia phối hợp mở rộng, hoàn thiện tuyến đường, cầu kết nối với Tỉnh lộ ĐT 844, 855, 845; hoàn thành việc xây dựng Quảng Trường kết hợp Công viên Văn hoá - Thể thao - Dịch vụ Huyện, tạo điều kiện mở rộng quy mô dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch ẩm thực, du lịch trải nghiệm tại thị trấn Tràm Chim, Cồn An Hoà và các xã vùng ven Vườn Quốc gia Tràm Chim; Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, môi trường sống xanh - an toàn.

Đồng chí Nguyễn Chí Khanh- Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch góp phần thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh việc tập trung thực hiện cần chú trọng đến công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến với ĐVTN, nhân dân để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

HĐ Tam Nông