Xuất bản thông tin

null Phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Ngày 01/10/2020, tại xã Tân Công Sính, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông phối hợp với Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020.

 Tuần lễ học tập suốt đời năm nay diễn ra từ ngày 01-07/10/2020, có chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”. Phát biểu tại lễ phát động, Ông Lê Phước Hậu – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng.

Dịp này, Bà Phạm Thị Thu Hồng – Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện đã thông tin, tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và huyện mục đích, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong đời sống xã hội.

Thành Long