Xuất bản thông tin

null Hội nông dân tuyên truyền giới thiệu kết quả Nghiên cứu khoa học

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nông dân tuyên truyền giới thiệu kết quả Nghiên cứu khoa học

Ngày 29-9-2020, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới thiệu kết quả nghiên cứu Khoa học & Công nghệ đã nghiệm thu giai đoạn 2018-2019 và các thành tựu khoa học mới có khả năng ứng dụng vào thực tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020 cho Hội Nông dân các xã, thị trấn hai huyện Tam Nông và Thanh Bình.

Tại đây, đại diện Sở Khoa học & Công nghệ đã giới thiệu về các đề tài nghiên cứu khoa học như: Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh công nghiệp trong ao đất, cải thiện giống cá Sặc rằn bằng phương pháp chọn lọc, nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bông Lau…

Thông qua buổi tuyên truyền giới thiệu đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao kiến thức về các mô hình nông nghiệp. Qua đó có thể nghiên cứu, ứng dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương.

                                                                                    Chí Cường