Xuất bản thông tin

null Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khảo sát phát triển đô thị

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khảo sát phát triển đô thị

Ngày 29/9/2020, thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông đã tổ chức khảo sát chương trình phát triển đô thị từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo, bằng nguồn ngân sách huyện đầu tư gần 30 tỷ đồng, thị trấn Tràm Chim đã xây dựng hoàn thành 11 công trình phát triển, nâng chất đô thị và nguồn kêu gọi đầu tư được 7 tỷ thi công xong công trình công viên cây xanh kết hợp khu vui chơi thiếu nhi trên cụm dân cư Ao Sen... Đến nay, thị trấn đã thực hiện đạt được 3 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là quy mô dân số và mật độ dân số đô thị... Đề nghị trên sớm mở rộng quy mô diện tích địa giới hành chính để đạt đô thị loại IV theo quy định.

Ông Trương Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận kiến nghị của địa phương; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo thị trấn nên tranh thủ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp trên để thực hiện các dự án trọng điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, dự án tạo động lực phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch đô thị đến năm 2025; phát huy vốn xã hội hóa để tăng cường chất lượng sống trong các khu dân cư; vận động nhân dân đóng góp nguồn lực vào phát triển hạ tầng đô thị, tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án thuộc chương trình kết cấu hạ tầng, vốn doanh nghiệp bằng nhiều phương thức         ... Trước mắt, phải thực hiện thường xuyên nhóm các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Trần Trọng Trung