Xuất bản thông tin

null Tập huấn quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong dự án WB 9

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong dự án WB 9

Từ ngày 23 - 26/9/2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tập huấn quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong dự án WB 9 tại 6 xã An Hòa, An Long, Phú Ninh, Phú Thọ, Phú Thành A và Phú Thành B.

               Tại đây, đông đảo nông dân đã được thông tin về vai trò của phân hữu cơ, phân vi sinh trong quản lý dinh dưỡng tổng hợp, vai trò của các chất kích kháng, của nấm xanh trong quản lý côn trùng dịch hại, những ưu điểm phân bón hữu cơ… để sản xuất lúa gạo theo hướng an toàn. Hướng dẫn nông dân sử dụng phân vi sinh chuyên dùng cho lúa, cách quản lý dịch hại trên cây lúa. Đồng thời, thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản, định hướng việc liên kết tiêu thụ nông sản trong thời gian tới; đặc biệt là xuất khẩu lúa gạo hữu cơ sang thị trường EU…

Trần Trọng Trung.