Xuất bản thông tin

null Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 24-25/09/2020, Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lẩn thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đây, Đảng viên các ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội huyện và  trực tuyến xuống các xã – thị trấn được thông tin về kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lẩn thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lẩn thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đại hội thông qua và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành Long