Xuất bản thông tin

null Khảo sát tiêu chí xây dựng nông nông mới và nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát tiêu chí xây dựng nông nông mới và nông thôn mới nâng cao

Ngày 24/9/2020, Đoàn khảo sát tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Đồng Tháp do ông Ngô Thanh Hùng - Chi Cục Trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tại 2 xã Phú Thọ và Tân Công Sính.

Theo báo cáo, từ nguồn vốn do Trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân… đóng góp, ở xã Phú Thọ trên trên 75 tỷ 361 triệu đồng và xã Tân Công Sính hơn 75 tỷ 479 triệu đồng, đến tháng 9/2020 xã Phú Thọ và xã Tân Công Sính đã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Nổi bật, xã Phú Thọ có 7 mô hình hay và xã Tân Công Sính có 11 mô hình hay được áp dụng hiệu quả như: Tuyến đường hoa, sinh kế mùa lũ, nuôi cá chạch lấu kết hợp cá heo đuôi đỏ, nuôi ong lấy mật, nuôi lươn-rắn ri voi, Tổ hùn vốn mua BHYT...

Theo kết quả thẩm tra của UBND huyện Tam Nông hồi đầu tháng 8/2020 thì: 2 xã Phú Thọ và xã Tân Công Sính đều đạt 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và đề nghị Tỉnh Đồng Tháp xem xét công nhận xã Phú Thọ và xã Tân Công Sính đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

Sau khi khảo sát thực tế tại 2 xã và làm việc với lãnh đạo địa phương, ông Ngô Thanh Hùng đã đánh giá cao sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân của 2 xã trong thực hiện chương trình và cơ bản thống nhất với kết quả đạt được 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Hùng yêu cầu địa phương cần tập trung duy trì bền vững tiêu chí môi trường, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự… Hai xã cần đánh giá tiêu chí cán bộ năm 2020 thay cho năm 2019, còn một số hồ sơ, thủ tục chưa đúng từ ngữ, địa phương sớm chỉnh sửa cho phù hợp để Đoàn đệ trình với UBND Tỉnh xem xét và có quyết định công nhận 2 xã Phú Thọ và xã Tân Công Sính đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Dịp này, đoàn còn khảo sát tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phú Cường.

Trần Trọng Trung