Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện thăm Phú Thịnh Hội quán

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện thăm Phú Thịnh Hội quán

Ngày 22-09-2020, Ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã đến thăm và làm việc với Phú Thịnh Hội Quán ở xã Phú Thành B – huyện Tam Nông.

Tại đây, các thành viên trong hội quán đã chia sẻ những khó khăn do dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến tình hành sản xuất tôm, giá tôm giảm mạnh, nhiều hộ nông dân bị thua lỗ. Đồng thời đề xuất, kiến nghị huyện xem xét thu tiền điện theo mùa vụ; hỗ trợ phát triển vùng nuôi tôm; kêu gọi các công ty, doanh nghiệp đến thu mua tôm tại vùng nuôi tạo điều kiện cho nông dân an tâm sản xuất…Qua đó, Chủ tịch UBND huyện đã chia sẻ, động viên các thành viên cùng nhau vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch CoVid 19, UBND huyện sẽ làm việc với chi nhánh điện lực huyện xem xét thu tiền điện theo mùa vụ, giao Phòng NN &PTNT huyện hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm hiệu quả, huyện sẽ kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất để ổn định đầu ra cho hội quán. Đồng thời, Chủ tịch huyện đề nghị hội quán nên nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời để giảm chi phí sản xuất, chế biến sản xuất tôm thành phẩm, xây dựng thương hiệu tôm để phát triển sản phẩm OCOP ở địa phương. Chủ tịch cũng mong muốn các thành viên hãy đoàn kết, hợp tác cùng nhau để hội quán ngày càng phát triển.

Chí Cường