Xuất bản thông tin

null Tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020

Ngày 23-09-2020, Tổ đối thoại chính sách giảm nghèo – lao động – việc làm huyện Tam Nông phối hợp với UBND xã An Long – huyện Tam Nông tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020 với hơn 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã. Ông Phạm Việt Công – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB &XH) tỉnh Đồng Tháp đã đến dự.

Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo Phòng LĐTB & XH huyện Tam Nông báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 09 tháng đầu năm 2020. Các hộ nghèo, cận nghèo xã An Long có ý kiến thắc mắc về các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo; chế độ hỗ trợ tiền điện, tiền học phí của con, cháu đang đi học thuộc hộ nghèo; các chính sách hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất để thoát nghèo…Qua đó, tổ đối thoại chính sách giảm nghèo – lao động – việc làm huyện đã trả lời thỏa đáng các ý kiến của hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Phạm Việt Công – Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh đề nghị các hộ nghèo, cận nghèo quan tâm cho con em trong gia đình tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vì đây chính là con đường thoát nghèo một cách bền vững.

Chí Cường