Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng công tác Hội cựu chiến binh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn bồi dưỡng công tác Hội cựu chiến binh

Từ ngày 14 - 16/9/2020, Hội Cựu Chiến Binh (CCB) huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng công tác Hội CCB cho hơn 100 cán bộ, hội viên Hội CCB 12 xã-thị trấn trong huyện.

Các cán bộ, hội viên đã được trang bị một số kiến thức cơ bản về Hệ thống Chính trị ở Việt Nam; một số vấn đề lý luận thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; tình hình phòng, chống tội phạm ở địa phương và công tác tội phạm ma tuý, tội phạm công nghệ cao; một số kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác tham gia hoà giải ở cơ sở; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam cũng như xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Qua đó, góp phần giúp các cán bộ, hội viên Hội CCB nắm chắc và vận dụng vào thực tế hoạt động công tác, cũng như tuyên truyền sâu rộng trong hội viên CCB và nhân dân để công tác Hội CCB đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trần Trọng Trung