Xuất bản thông tin

null Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020-2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020-2021

Ngày 11/09/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã đến dự

Năm học 2020-2021 toàn huyện Tam Nông có hơn 25 ngàn học sinh theo học. Trong năm học mới này toàn ngành giáo dục huyện sẽ tập trung thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy và nâng cao vai trò của người thầy trong nhà trường; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động của ngành như: xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào các môn học giáo dục công dân, đạo đức, đưa công tác giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sống cho học…Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn huyện, phấn đấu có thêm từ 2 đến 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

Thành Long