Xuất bản thông tin

null Mở lớp dạy bơi cho trẻ em năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Mở lớp dạy bơi cho trẻ em năm 2020

Ngày 10 và 11/9/2020, tại hồ bơi tư nhân ở thị trấn Tràm Chim, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông đã phối hợp với UBND thị trấn tổ chức mở 4 Lớp dạy bơi cho trên 100 trẻ em từ 6 - 14 tuổi ở địa phương.

Các lớp dạy bơi này được chia làm 2 nhóm trẻ, bố trí giảng dạy sáng và chiều mỗi ngày. Thời gian học của mỗi lớp là 14 buổi.

Tại đây, các em sẽ được giáo viên hướng dẫn những phương pháp cơ bản như: khởi động tay-chân, đầu-cổ, bụng, phương pháp thở, cách tiếp nước và bơi trong nước...

Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ tổ chức mở tổng cộng 93 lớp dạy bơi cho trên 2.210 trẻ trong độ tuổi quy định và sẽ có khoảng 2.200 trẻ biết bơi.

Trần Trọng Trung.