Xuất bản thông tin

null Huyện ủy kiểm tra công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đảng cấp cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy kiểm tra công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đảng cấp cơ sở

Ngày 09-09-2020, Tổ công tác của Ban thường vụ Huyện Ủy do ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông làm tổ trưởng đã đến làm việc với Đảng ủy xã An Hòa và An Long về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, tính đến tháng 09 xã An Hòa đã thực hiện đạt và vượt 16/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phương hướng những tháng còn lại, xã An Hòa sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt trong chương trình hành động của Đảng ủy, đặc biệt là đề ra giải pháp để hoàn thành 02 chỉ tiêu đạt còn thấp là BHYT và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Còn xã An Long, những tháng cuối năm sẽ tập trung nhân rộng các mô hình, dự án hiện có, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng, tổ chức thu các nguồn thu đạt chỉ tiêu trên giao, tổ chức thành lâp hội quán theo kế hoạch…

Qua kiểm tra, ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông đề nghị hai xã tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng hình ảnh đẹp ở địa phương để thu hút đầu tư, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

                                                                                     Chí Cường