Xuất bản thông tin

null Trao tặng căn nhà khăn Quàng đỏ tại xã Phú Thọ

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao tặng căn nhà khăn Quàng đỏ tại xã Phú Thọ

Ngày 09/9/2020, đại diện Hội đồng hương tỉnh Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban thường vụ Huyện Đoàn Tam Nông và Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã Phú Thọ đã tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Trung Tín - học sinh Trường Tiểu học Phú Thành A2 có gia cảnh khó khăn về nhà ở.

Căn nhà sàn trên cọc rộng trên 70m2  mái và vách lọp tol... trị giá 120 triệu đồng. Trong đó, Huyện Đoàn thông qua Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện vận động Hội đồng hương tỉnh Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 30 triệu đồng; khoản tiền còn lại do gia đình, dòng tộc góp thêm để hoàn thiện căn nhà.

Tại Lễ bàn giao nhà, Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện còn trao tặng cho em 1 chiếc xe đạp để làm phương tiện cho em đến trường.

Trần Trọng Trung