Xuất bản thông tin

null Hội giảng cán bộ giảng dạy Chính trị giỏi năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội giảng cán bộ giảng dạy Chính trị giỏi năm 2020

Ngày 09/9/2020, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức hội giảng cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020. Có 12 thí sinh là Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự 12 xã-thị trấn tham dự.

Các thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi: chuẩn bị bài giảng và thực hiện bài giảng theo các chuyên đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trả lời những câu hỏi tìm hiểu kiến thức chuyên môn Quốc phòng Quân sự địa phương...

Mục đích của hội giảng nhằm đánh giá nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp uỷ, chỉ huy. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại vị trong giai đoạn mới. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ giảng dạy chính trị xuất sắc tham gia Hội thi tỉnh Đồng Tháp.

Trần Trọng Trung