Xuất bản thông tin

null Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu…

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu…

Ngày 09/9/2020, Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ...

Hơn 5 năm qua, Quỹ khuyến học huyện Tam Nông đã huy động được hơn 20 tỷ 305 triệu đồng trao tặng nhiều phần quà, học bổng chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương.

Về mô hình học tập, đến cuối năm 2019 toàn huyện có 24.563 hộ được công nhận “gia đình học tập” đạt 85,59%; có 35/60 dòng họ được công nhận “dòng họ học tập” đạt 58,33% và 58 khóm, ấp được công nhận “cộng đồng học tập” đạt 100%... Phong trào xây dựng một xã hội học tập đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Theo đó, Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện Tam Nông đề nghị Nhà nước nên giao nguồn kinh phí cụ thể để Hội đảm bảo thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ; đưa nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập vào tiêu chí nông thôn mới…

Ông Nguyễn Hoàng Nhi - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp đã đánh giá cao và biểu dương kết quả triển khai thực hiện các mô hình học tập tiêu biểu ở địa phương; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện và yêu cầu: trong thời gian tới, địa phương nên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động khuyến học, khuyến tài và xây dựng tốt xã hội học tập… góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa ở địa phương.

Dịp này, UBND huyện Tam Nông và Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện đã khen thưởng cho 13 tập thể và 26 cá nhân. Đồng thời, thông qua danh sách 8 đại biểu đại diện huyện Tam Nông tham dự Đại hội thi đua Khuyến học tỉnh Đồng Tháp lần III và phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng tốt xã hội học tập năm 2020 – 2025.

Trần Trọng Trung