Xuất bản thông tin

null Trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đặng Kim Hoàng

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đặng Kim Hoàng

Ngày 01-09-2020 tại Huyện ủy Tam Nông, ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định số 26 của Chính phủ cho đồng chí Đặng Kim Hoàng – UVBTVHU – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng chí Đặng Kim Hoàng trong sự phát triển của huyện thời gian qua, dù ở chức vụ nào đồng chí cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho. Bí thư đề nghị các đồng chí trong Đảng bộ khối Đảng noi gương đồng chí Hoàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bí thư cũng mong muốn đồng chí Hoàng sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên làm tấm gương sáng cho con cháu,  noi theo, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền ở địa phương.

                                                                                      Chí Cường