Xuất bản thông tin

null Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn tái đắc cử Bí thư huyện uỷ Tam Nông khoá XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn tái đắc cử Bí thư huyện uỷ Tam Nông khoá XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành ngày làm việc thứ 2. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh và 225/225 đại biểu, đại diện cho 3.219 đảng viên của 35 chi, đảng bộ cơ sở tham dự Đại hội…

Sau phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban thường vụ huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư Huyện ủy và 2 Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Tam Nông khoá XI.

Kết quả, đồng chí Huỳnh Thanh Sơn được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Trương Văn Sơn và đồng chí Trần Thanh Nam được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lâm Văn Lóng được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong buổi sáng, các đại biểu còn nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình của Đoàn Chủ tịch về những vấn đề chủ yếu qua thảo luận còn có ý kiến khác nhau; biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; biểu thị Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Trung ương, văn kiện của Tỉnh…

Được biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Tam Nông đã thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu. Kinh tế tiếp tục phát triển và duy trì ở mức khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 13.660 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,68%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng khu vực thương mại - dịch vụ... Đặc biệt là du lịch phát triển khá, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương; có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định; đoàn kết của cấp uỷ ngày được củng cố tăng cường; xây dựng hệ thống chính trị, chỉnh đốn Đảng được quan tâm thực hiện nghiêm túc đã mang lại hiệu quả...

Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Trần Trọng Trung