Xuất bản thông tin

null Tặng quà cho học sinh nghèo, học giỏi tại 2 xã Hoà Bình và Phú Thành B

Chi tiết bài viết Tin tức

Tặng quà cho học sinh nghèo, học giỏi tại 2 xã Hoà Bình và Phú Thành B

Ngày 14/8/2020, Công Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Văn phòng UBND huyện Tam Nông đã tổ chức trao tặng tổng cộng 100 phần quà cho 100 học sinh nghèo, học giỏi tại xã Hòa Bình và xã Phú Thành B.

Mỗi phần là 500.000 đồng nhằm giúp các em có điều kiện mua quần áo mới, dụng cụ học tập để chuẩn bị bị bước vào năm học mới và động viên, tiếp sức các em tiếp tục đến trường. Tổng trị giá các phần quà 50 triệu đồng, do Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ.

Trần Trọng Trung.