Xuất bản thông tin

null Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 họp bất thường

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 họp bất thường

Ngày 12-08-2020, Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 bất thường.

Tại đây, thường trực Huyện ủy đã trình bày thông báo số 2067 ngày 07/08/2020 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy về văn kiện, nhân sự và thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo chính trị, nội dung báo cáo thẩm định của tổ thẩm định văn kiện số 03, thống nhất với kết cấu, bố cục và nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm. Đồng thời, BTVTU cũng thống nhất với dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đồng ý với danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ủy viên Ban chấp hành, UVBTV, các chức danh lãnh đạo của huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Ban tổ chức Huyện ủy cũng đã thông báo về việc thay đổi đại biểu triệu tập về dự đại hội.

Ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông chỉ đạo đại biểu đi dự đại hội đúng thời gian quy định, nghỉ trưa đúng theo bố trí của Ban tổ chức; yêu cầu các cơ quan, địa phương đơn vị treo khẩu hiệu chào mừng Đại hội, vệ sinh trụ sở xanh – sạch - đẹp; các đại biểu chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch CoVid 19.

                                                                                   Chí Cường